ΔΕΣΜΟΙ

John Templeton Foundation John Templeton Foundation
Aristotle University of Thessaloniki

Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
National Hellenic Research Foundation Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Macedonian Museum of Contemporary Art Mακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Goethe Institute of Thessaloniki Goethe Institute of Thessaloniki
Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, Venezia
Università Ca' Foscari, Venezia
Università Ca' Foscari, Venezia
Transcientia
Transcientia: Institute for interdisciplinary Research
in Science, Religion and Philosophy
Diacentro Ο Κόσμος στην Επιστήμη και την Θρησκεία
Προηγούμενο πρόγραμμα που συνεισέφερε στον Διάλογο ανάμεσα στην Επιστήμη, τη Φιλοσοφία και τη Θεολογία. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 2002 - Ιούνιος 2004)


Copyright 2006 - SR21