Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο:
Η Αλληλεπίδραση Επιστήμης και Θρησκείας
στον 21ο Αιώνα

Στις μέρες μας έχουμε το προνόμιο να είμαστε μάρτυρες ραγδαίων εξελίξεων στην Επιστήμη. Από την Υποατομική Φυσική στην Κοσμολογία, από την Πληροφορική και την Τεχνολογία των Υπολογιστών στην Βιοτεχνολογία, οι καθιερωμένες θεωρίες και προσδοκίες υποχωρούν και νέες ιδέες και αντιλήψεις αναδύονται. Το Σύμπαν φαίνεται πλέον να είναι ριζικά διαφορετικό από το κλασσικό Σύμπαν που αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα. Το νέο Σύμπαν είναι ένας εξελισσόμενος κόσμος, που εμπεριέχει τα στοιχεία της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας και της ποικιλότητας. Το ανθρώπινο ον, θεωρούμενο στο παρελθόν ως ένας προνομιούχος παρατηρητής, γίνεται τώρα ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του αενάως μεταβαλλόμενου τοπίου. Η Βιολογία αποκωδικοποιεί τις πιο σημαντικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και η ιστορία του homo sapiens συνδέεται με την όλη ιστορία της Δημιουργίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ερωτήματα, που μπορούσαμε να αγνοήσουμε στο παρελθόν, καθίστανται αναπόφευκτα. Τα ερωτήματα αυτά σχετίζονται με το νόημα του σύμπαντος, την αξία των δραστηριοτήτων μας, τον σκοπό και τις τελεολογικές συνέπειες της όλης εξέλιξης. Η συνάντηση της Επιστήμης, της Φιλοσοφίας και της Θεολογίας, δεν είναι πλέον ζήτημα προτίμησης ή επιλογής, αλλά μία αναγκαιότητα για την ολοκληρωμένη κατανόηση του Κόσμου και του Ανθρώπου. Συνηθίζαμε να πιστεύουμε ότι η Επιστήμη προοδεύει αναλύοντας και εξηγώντας τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα. Εν τούτοις, η Επιστήμη η ίδια αλλάζει, και μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω στρεφόμενη προς τα μεταφυσικά ζητήματα, που σχετίζονται με τις βασικές υποθέσεις που συνιστούν τα θεμέλια του επιστημονικού λόγου. Κάθε υπάρχουσα επιστημονική θεωρία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σημείο που υποδεικνύει νέες πραγματικότητες και επιτρέπει τη δημιουργία νέων ερωτημάτων. Η αλληλεπίδραση Επιστήμης και Θεολογίας θα ενισχύσει και θα αντανακλά αυτήν τη μεταβολή στη νοοτροπία μας.

Η ίδια αυτή η αλληλεπίδραση θα φωτίσει μ’ ένα νέο φως τα θεολογικά ζητήματα. Η παραδοσιακή Θεολογία αναφέρεται σε πάγια και σταθερά δόγματα, όμως οι θεολογικές αλήθειες επιδέχονται πάντα πολλαπλές ερμηνείες. Συνεπώς, μπορούμε να ελπίζουμε σε μία εμπλουτισμένη Θεολογία, η οποία εμπνευσμένη από το άκτιστο θα ρίξει φως στη κτίση.
Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο επικεντρώνει τις ερευνητικές δραστηριότητες του σε θέματα που ευρίσκονται στο μεταίχμιο της Επιστήμης-Φιλοσοφίας-Θεολογίας. Πιστεύουμε ότι η συλλογική γνώση και η στενή συνεργασία μας θα μας επιτρέψει να συμβάλλουμε καινοτομικά σε σημαντικά ζητήματα, και να αναδείξουμε την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα μιας προσέγγισης, όπου επιστημονικές και θεολογικές αποδεικτικές μέθοδοι επιστρατεύονται από κοινού. Στόχος του Δικτύου δεν είναι μόνο η παραγωγή καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού στο νέο αυτό τρόπο σκέψης και δράσης. Tα συμπεράσματα των ερευνητικών συμποσίων θα παρουσιαστούν σε ανοιχτές στο κοινό εκδηλώσεις. Οι δε δημόσιες συζητήσεις αφορούν θέματα που ενδιαφέρουν το σύγχρονο άνθρωπο, πολίτη μίας διαρκώς εξελισσόμενης κοινωνίας τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο.


Site maintained by D. Evangelinos. Site based on free templates by  Perpetual-Designs
Copyright 2006-2007 - SR21