ΠΡΟΣΕΧHΣ ΕΚΔΗΛΩΣH

  Διεθνές Συνέδριο:

Η αλληλεπίδραση Επιστήμης και Θρησκείας στον 21ο Αιώνα

19 - 24 Σεπτεμβρίου 2007, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα

Στο Διεθνές Συνέδριο θα παρασιαστεί το ερευνητικό έργο που προέκυψε μετά από τα τρία Ερευνητικά Συμπόσια:

  • Ψυχανάλυση και Θεολογία
  • Το ανθρώπινο πρόσωπο στον 21ο αιώνα
  • Χρόνοι: Ο Χρόνος στην Επιστήμη, Ανθρωπολογία, Θεολογία και Τέχνη

Site maintained by D. Evangelinos. Site based on free templates by  Perpetual-Designs
Copyright 2006-2007 - SR21