ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

●  Δημόσια συζήτηση:


Η Θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά συναντά τη Γνωσιολογία, την Ηθική και τη σύγχρονη Επιστήμη.

  8 Φεβρουαρίου 2007 (Univ. Ca’ Foscari, Βενετία)
24 Φεβρουαρίου 2007 (ΜΜΣΤ, Θεσσαλονίκη)

●  Δημόσια Συζήτηση:

Ψυχανάλυση και Θεολογία

Μελέτη των ψυχοπαθολογιών που προέρχονται από την απουσία–παραμορφωμένη παρουσία του θείου στην ανθρώπινη ζωή.

30 Μαρτίου 2007 (Lago Maggiore, Ιταλία): Δημόσια συζήτηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων του συμποσίου.

●  Δημόσια Συζήτηση:


Η επίδραση της βιοτεχνολογίας και της σύγχρονης κοινωνίας στην ενότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

22 Απριλίου 2007: Δημόσια συζήτηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων του συμποσίου.

●  Δημόσια Συζήτηση:


Μελέτη, ανάλυση και σύγκριση των διαφορετικών χρονικοτήτων που συναντάμε στη Φυσική, Κοσμολογία, Νευροφυσιολογία, Φιλοσοφία, Θεολογία.

27 Μαΐου 2007: Δημόσια συζήτηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων του συμποσίου.

●  Δημόσια συζήτηση:


Η πνευματική διάσταση της Ευρώπης, η αναζήτηση της νέας Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

14 Ιουνίου 2007 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα)

●  Διεθνές Συνέδριο:


Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

19-24 Σεπτεμβρίου 2007 (ΕΙΕ, Αθήνα)


●  Δημόσια συζήτηση:


5 Μαΐου 2008 (Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ)


●  Δημόσια συζήτηση:


13 Ινουνίου 2008 (Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ)  Καλλιτεχνική Παρέμβαση και Συμβολή 

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ) επιχείρησαν να διερευνήσουν και να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ Επιστήμης–Φιλοσοφίας–Θεολογίας–Τέχνης:

  • Tο Ερευνητικό Συμπόσιο “Το ανθρώπινο πρόσωπο στον 21ο αιώνα” (20/4 - 24/4) έλαβε χώρα μαζί με την έκθεση του Γιώργου Ξένου (15/3 - 22/4). Tο θέμα του προσώπου αποτελεί κύριο άξονα της τελευταίας δουλειάς του σημαντικού αυτού ζωγράφου, ενώ παράλληλα μια επιλογή από έργα της συλλογής του μουσείου διεύρυνε τον ορίζοντα των συζητήσεων.
  • Στα πλαίσια της Μπιενάλε Φωτογραφίας, διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας μια θεματική έκθεση που προσεγγίζει το ζήτημα του ανθρώπινου προσώπου μέσα από τη σύγχρονη φωτογραφία. Παράλληλα, και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, εγκαινιάστηκε στις 18/5, η έκθεση “Τόπος: Εγγονόπουλος”, που θέτει το ερώτημα της παρουσίας κι απουσίας προσώπου μέσα από το έργο του σημαντικού υπερρεαλιστή ζωγράφου και ποιητή. Σε αντιστοιχία με τα έργα του Εγγονόπουλου παρουσιάστηκε μια σειρά από έργα νέων Ελλήνων δημιουργών.

  • Το Ερευνητικό Συμπόσιο “Χρόνοι: ο Χρόνος στην Επι­στήμη, την Ανθρωπολογία και τη Θεολογία” (25-29/5) πλαισιώθηκε από καλλιτέχνες, οι οποίοι απέδωσαν τις δικές τους αντιλήψεις περί χρόνου μέσα από τα προσωπικά τους έργα. Παράλληλα, και στα πλαίσια της Μπιενάλε Θεσσαλονίκης, εγκαινιάστηκε στο ΜΜΣΤ μεγάλη ομαδική έκθεση με διεθνείς συμμετοχές γύρω από την ίδια προβληματική.
  • Πολλές από τις ενότητες έργων που ολοκληρώνονται μέσα από τις συναντήσεις, τις συζητήσεις και τις αλληλεπιδράσεις της τέχνης με την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τη θεολογία, είτε επανερμηνεύουν υπάρχοντα έργα των συλλογών, είτε προκαλούν τη δημιουργία νέων έργων. Μερικές από αυτές τις ενότητες παρουσιάστηκαν στην έκθεση “Τόποι”, όπου εκτέθηκε μια επιλογή από τους κύριους άξονες της συλλογής του ΜΜΣΤ μέσα από νέες μουσειολογικές προσεγγίσεις και ερμηνευτικές προτάσεις. Η έκθεση “Τόποι” έγινε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νιάρχου και σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και το Μουσείο Μπενάκη (18/9- 25/11/2007).
  • Μια νέα εκδοτική δραστηριότητα του ΜΜΣΤ κάλυψε περιοδικά τις παραπάνω εκδηλώσεις, δημοσιεύοντας επιλογές από τους τόπους αυτούς της ερμηνείας και της συνεύρεσης, του έργου και της σημασίας, της εικόνας και του λόγου.

Η συνεργασία αυτή ελπίζουμε ότι εμπλούτισε τα δίκτυα γνωστικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και πνευματικής ζωής, διεπιστημονικής έρευνας και μελέτης και ότι άνοιξε νέους ορίζοντες, αποκαλύπτοντας διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης διάνοιας, φαντασίας και δημιουργικότητας.


Site maintained by D. Evangelinos. Site based on free templates by  Perpetual-Designs
Copyright 2006-2007 - SR21